22.01.2016

Betrayal at Calth - tactical marine

Co jest lepsze niż taktyczny marine? Więcej... taktycznych... marines?

2 komentarze: