31.12.2010

Tutorial: Photoshop Glow

W dzisiejszym odcinku przedstawię krótki tutorial robienia efektu "glow" w fotoszopie.

Today I wanted to share with you my recipe for making a halo effect in Photoshop.

Krok 1,
Wczytaj zdjęcie swojej figurki do fotoszopa. W moim przypadku jest to imperialny czarodziej Kolegium Ognia.

Step 1,
Load your photo into PS. In this case it's imperial wizard of Bright College .Krok 2,
Używając narzędzia Quick Selection/Szybkie zaznaczanie utwórz zaznaczenie które obejmie całą figurkę pozostawiając jej tło nie zaznaczonym. Alternatywnie można użyć narzędzia Magic Wand, lub Lasso tool (jeśli ktoś chce być bardzo precyzyjny). Pamiętajmy, że używając Quick selection można "odejmować" zaznaczone obszary poprzez przytrzymanie klawisza Alt.

Step 2,
Using Quick Selection tool make a selection of a whole miniature by painting over it with a selection brush. You can correct any mistakes by holding Alt while painting.Krok 3,
Kopiujemy zaznaczenie i umieszczamy je w nowej warstwie wciskając Ctrl-c, a następnie Ctrl-v. Ukrywamy warstwę z tłem wciskając ikonkę oka na panelu warstw.

Step 3,
Copy the selection and paste it into new layer with Ctrl-c and Ctrl-v. Hide the other layer by clicking on the eye icon next to it.Krok 4,
Tworzymy nową, pustą warstwę poniżej tej z wyciętym czarodziejem.

Step 4,
Create a new empty layer below the one with the wizard.Krok 5,
Używając narzędzia Gradient rysujemy pionowy gradient. Ja używam przejścia od bieli #ffffff do niebieskiego, np. #0d6dbe.

Step 5,
Use Gradient tool to create a nice background. I chose #ffffff and #0d6dbe for a linear up to down gradient.Krok 6,
Korygujemy kolory i naświetlenie figurki dostosowując jej wygląd do utworzonego tła z gradientem. Ja zazwyczaj zaczynam od Auto-tony i Auto-kontrast, a następnie podnoszę nieco Ekspozycję (od 0,4 do 0,6), oraz Poziomy (przesuwam środkowy suwak delikatnie w lewo).

Step 6,
Correct the colours by applying Auto-tones, Auto-contrast, then Exposure (I usually set values from 0.4 to 0.6). If the mini appears too dark you can also adjust Levels by moving the middle slider slightly to the left.Krok 7,
Przycinamy zdjęcie do wielkości nadającej się do publikacji w internecie (500x500 +/- 100).

Step 7,
Crop the picture into a correct web size (around 500x500).Krok 8,
Klikając prawym klawiszem na warstwie z czarodziejem wybieramy Opcje mieszania, a następnie Blask zewnętrzny. Wybieram kolor biały, oraz rozmiar 76.

Step 8,
Right click on the layer with the wizard, choose Blending Options, then Outer Glow, and set colour to white and size to 76.

23.12.2010

Zweihander Regiment continued

Jako, że rekrutacja wojska jeszcze się nie zakończyła, szeregi regimentu Doppelsoldnerów nadal rosną. Podwójna płaca przyciąga największych zakapiorów z Bogenhafen i całego Reiklandu...

As the recruitment for the regiment continues, it's ranks continue to grow. Double payment lures biggest badasses from Bogenhafen and the whole Reikland...


2.12.2010

Skaven stormvermin

Po serii modeli do armii Reiklandu pora na mały update Skaveńskiej hordy. W dzisiejszym odcinku będzie to command group Stormverminów (bez muzyka). Modele to VII-edycyjne plastiki, a pełny oddział będzie liczyć 25 szczuroludzi, zarówno VII jak i VI edycyjnych.

After a series of models for the army of Reikland, it's time for a little update of my Skaven horde. Today's episode features a Stormvermin command group (without the musician). The models are VIIth-edition plastics, and the full regiment will consist of 25 ratmen from VIIth and VIth editions.
1.12.2010

Hans Talhoffer Zweihander RegimentHans Talhoffer (po lewej) jest porucznikiem regimentu doppelsoldnerów Reiklande Adler. Regiment finansowany jest przez burmistrza Bogenhafen, wobec czego żołnierze pod komendą Talhoffera noszą barwy tego miasta. Doppelsoldnerzy są najbardziej elitarną jednostką wysyłaną do najtrudniejszych zadań podczas bitwy.