31.12.2010

Tutorial: Photoshop Glow

W dzisiejszym odcinku przedstawię krótki tutorial robienia efektu "glow" w fotoszopie.

Today I wanted to share with you my recipe for making a halo effect in Photoshop.

Krok 1,
Wczytaj zdjęcie swojej figurki do fotoszopa. W moim przypadku jest to imperialny czarodziej Kolegium Ognia.

Step 1,
Load your photo into PS. In this case it's imperial wizard of Bright College .Krok 2,
Używając narzędzia Quick Selection/Szybkie zaznaczanie utwórz zaznaczenie które obejmie całą figurkę pozostawiając jej tło nie zaznaczonym. Alternatywnie można użyć narzędzia Magic Wand, lub Lasso tool (jeśli ktoś chce być bardzo precyzyjny). Pamiętajmy, że używając Quick selection można "odejmować" zaznaczone obszary poprzez przytrzymanie klawisza Alt.

Step 2,
Using Quick Selection tool make a selection of a whole miniature by painting over it with a selection brush. You can correct any mistakes by holding Alt while painting.Krok 3,
Kopiujemy zaznaczenie i umieszczamy je w nowej warstwie wciskając Ctrl-c, a następnie Ctrl-v. Ukrywamy warstwę z tłem wciskając ikonkę oka na panelu warstw.

Step 3,
Copy the selection and paste it into new layer with Ctrl-c and Ctrl-v. Hide the other layer by clicking on the eye icon next to it.Krok 4,
Tworzymy nową, pustą warstwę poniżej tej z wyciętym czarodziejem.

Step 4,
Create a new empty layer below the one with the wizard.Krok 5,
Używając narzędzia Gradient rysujemy pionowy gradient. Ja używam przejścia od bieli #ffffff do niebieskiego, np. #0d6dbe.

Step 5,
Use Gradient tool to create a nice background. I chose #ffffff and #0d6dbe for a linear up to down gradient.Krok 6,
Korygujemy kolory i naświetlenie figurki dostosowując jej wygląd do utworzonego tła z gradientem. Ja zazwyczaj zaczynam od Auto-tony i Auto-kontrast, a następnie podnoszę nieco Ekspozycję (od 0,4 do 0,6), oraz Poziomy (przesuwam środkowy suwak delikatnie w lewo).

Step 6,
Correct the colours by applying Auto-tones, Auto-contrast, then Exposure (I usually set values from 0.4 to 0.6). If the mini appears too dark you can also adjust Levels by moving the middle slider slightly to the left.Krok 7,
Przycinamy zdjęcie do wielkości nadającej się do publikacji w internecie (500x500 +/- 100).

Step 7,
Crop the picture into a correct web size (around 500x500).Krok 8,
Klikając prawym klawiszem na warstwie z czarodziejem wybieramy Opcje mieszania, a następnie Blask zewnętrzny. Wybieram kolor biały, oraz rozmiar 76.

Step 8,
Right click on the layer with the wizard, choose Blending Options, then Outer Glow, and set colour to white and size to 76.

1 komentarz: