23.12.2010

Zweihander Regiment continued

Jako, że rekrutacja wojska jeszcze się nie zakończyła, szeregi regimentu Doppelsoldnerów nadal rosną. Podwójna płaca przyciąga największych zakapiorów z Bogenhafen i całego Reiklandu...

As the recruitment for the regiment continues, it's ranks continue to grow. Double payment lures biggest badasses from Bogenhafen and the whole Reikland...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz